Savremena poslovna korespondencija – simulacija poslovnog sastanka

Učenici prvog razreda, ekonomskog smera, imali su zadatak da na času Savremene poslovne korespondencije, tokom desetominutne prezentacije improvizuju sastanak i njegove najbitnije segmente. Učenici su u grupi od po četvoro osmislili celokupni tok sastanka, koristeći sve bitne elemente koje su obradili tokom dosadašnjih predavanja. Predmetni nastavnik, Andrijana Jorgić ocenila je improvizaciju sastanka kao veoma uspešnu i dodala da ce ovakav vid realizacije nastave biti zastupljen i na predstojecim časovima.