Srednja škola „Dositej” na konferenciji „Inovacija – moja revolucija”

Učenici trećeg i četvrtog razreda, pravnog smera, prisustvovali su konferenciji „Inovacija – moja revolucija“ koja se održala 10.10.2019.godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Konferencija je organizovana u okviru skupa „Moja inovacija“ koju čine pet osoba iz oblasti ekonomije i politikologije.

Učenici su imali prilike da iz prvih redova čuju savete i priče uglednih ličnosti iz različitih oblasti nauke, privrede, visokih tehnologija, društvenog aktivizma, kulture. Svojim primerima predavači dokazuju da su inovacija i inovativnost postulati modernog doba, ne samo u tehnologiji, već i u segmentima života.

Ciljevi konferencije bili su :

 • Upoznavanje i priprema mladih akademaca na izazove inovativne, kreativne ekonomije u uslovima digitalne ere u kojoj se prevazilaze brojne barijere, a mogućnosti profesionalnog napredovanja prevazilaze nacionalne granice.
 • Pokretanje talentovanih mladih ljudi na proaktivniji pristup karijeri uz korišćenje ličnih talenata i afiniteta.
 • Podizanje svesti svih stejkoldera u Srbiji o inovativnim rešenjima kao izvoru konkurentske prednosti.
 • Uticaj na poslovnu zajednicu.

Na početku konferencije, učenicima su se predstavili govornici iz čijih iskustava su mogli mnogo toga da čuju, a i nauče.

Ucenici srednje skole Dositej Na konferecniji na ekonomskom fakultetu.

Među panelistima su bili:

 • Profesor dr Dejan Ilić – naučnik i svetski priznat inovator sa 600 patenata i tri osvojena Oskara, za kreaciju mikrobakterije i smart kartice za Steve Jobs-a;
 • Milena Đuričić – prva Srpkinja na rukovodećim pozicijama u  Google-u i Yandex-u;
 • Ivan Gligorijević- istraživač i osnivač mBrainTrain-a, koji je proizveo muzičke slušalice koje mere moždane talase i koriste se već u 30 država na istraživačkim institutima i marketinškim kompanijama za istraživanje emocija i raspoloženja. ;
 • Dragan Filipović – jedan od najuticajnihih menadžera u zemlji sa bogatom karijerom u srpskoj privredi, direktor internacionalne korporacije Generali osiguranje Srbija.;
 • Ivan Jakovljević – vodi sektor prodaje u turizmu, finansijama i državnom sektoru za Google u regionu Bliskog istoka i Severne Afrike.

Tom prilikom učenici su čuli iskustva svakog ponaosob kao i savete vezano za pokretanje ličnih inovacija, školovanja i ulaganja u sebe. Saveti koje će moći kasnije da iskoriste u ličnom napretku učenici su sa pažnjom slušali i prihvatali. Imali su priliku da postave pitanja na svaku temu i tako saznaju nešto više.

Nakon oficijalnog dela, učenici su zajedno sa predmetnim profesorom izabrali radionice kojima će prisustvovati .

Konferencija Inovacija moja revolucija

Odabrane radionice su bile:

 • Šta su top poslovi u inovativnoj ekonomiji i gde danas leže mogućnosti?

Koju su držali Dejan Ilić- tvorac mikrobakterije, Miloš Milisavljević – Strawbery energy i Ivan Gligorijević – MbrainTrain.

 • Japanska poslovna kultura i Kaizen. Radionicu su držali JPAS – Kaizen Institut, Division Visual Solutions-DVS i Gecić Law.

Učenicima se posebno dopalo izlaganje advokata iz korporacije Gecić Law, zbog toga što su čuli mnoštvo korisnih informacija iz oblasti prava i advokature, kojom upravo žele da se bave jednog dana, kao i mogućnost prakse u njihovoj kompaniji.

 • Veštačka inteligencija i njena primena u Google-u.

Radionicu je držao upravo Ivan Jakovljević iz svetski vodeće kompanije Google. Ovom prilikom je pohvaljen učenik naše škole, trećeg razreda, zbog toga što je jedini u sali znao odgovor na postavljeno pitanje. Takodje je postavio jedno od najkvalitetnijih pitanja kada je ova tema u pitanju.