DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA

Dodatna nastava

Dodatna nastava u Srednjoj školi „Dositej” podrazumeva nastavu iz predmeta koji nisu obuhvaćeni redovnim nastavnim planom i programom. To je posebno interesantno za učenike opšteobrazovnog područja rada, koji se pohađanjem tog programa osposobljavaju za IT stručnjaka i stiču potrebna znanja za svoj rad u IT struci.

Za učenike koji se opredele za druge stručne profile omogućavamo savladavanje određenih znanja koja će obezbediti uspešno polaganje opšte mature u okviru Srednje škole „Dositej”. To je jedna od glavnih komparativnih prednosti Srednje škole „Dositej”.  

Skupovi predmeta Nastavni predmeti Razredi sa nedeljnim brojem časova
I II III IV
 Stručni – predmeti dodatne nastave 1. Poslovni paketi i internet 4
2. Računarska grafika i multimedija 2
3. Uvod u programiranje 3(1+2)[3]
4. Programski jezici 2 3(1+2)
5. Računarske mreže 3(1+2)
6. Praktikum I 1
7. Informacioni sistemi i baze podataka       3(1+2)
8. Napredne tehnike programiranja 2 2
9. Umetnost 1
10. Veb-dizajn 2
11. Praktikum II 1

Dopunska nastava

Dopunska nastava u Srednjoj školi „Dositej” organizuje se u skladu sa potrebama učenika iz svih predmeta. Dopunsku nastavu izvode predmetni nastavnici i ona se može organizovati kroz manje radne grupe, kao i kroz model vršnjačke edukacije.  Ovakav oblik rada, pored obrazovnog, ima i poseban vaspitni karakter kojim se podstiče razvoj drugarstva, solidarnost kao i humanost kroz pomoć i podršku drugima. Takođe, ovakav način rada obezbeđuje lakše savladavanje određenih predmetnih sadržaja.

Kompletan nadzor, uslove za rad i edukacije organizuje i obezbeđuje Srednja škola „Dositej”.

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM