DUALNO OBRAZOVANJE

Prateći zahteve i potrebe privrede u našoj zemlji, Srednja škola „Dositej” u saradnji sa partnerskim firmama radi na promovisanju dualnog obrazovanja. Uvođenje dualnog obrazovanja je nova strategija u povezivanju i sinhronizaciji privrede i obrazovanja, koja je podržana i nedavnim potpisivanjem Memoranduma o razumevanju Privredne komore Srbije sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ).

Srednja škola „Dositej” je među prvim obrazovnim institucijama koje su podržale sistemsko uvođenje dualnog obrazovanja, jer je svojom osnivačkom politikom i organizacijom orijentisana ka stručnom usavršavanju kroz praksu i saradnju sa privredom naše zemlje. Srednja škola „Dositej” ima uspešnu saradnju sa srednjim stručnim školama u kojima je uvedeno dualno obrazovanje. Činjenica da preko 1100 preduzeća u Srbiji omogućava praksu za srednjoškolce potvrđuje potrebu za ovim oblikom obrazovanja i osposobljavanja učenika.

Oko 75 % osnovaca u Srbiji upisuje srednje stručne škole, ali istraživanja pokazuju da po završetku škole izlaze nedovoljno obučeni za tržište rada, zbog čega se ukazuje potreba za postepenim uvođenjem dualnog obrazovanja u školski sistem.

Povećanje obima proizvodnje i dolazak velikog broja kompanija koje se bave proizvodnjom delova za automobilsku i računarsku industriju nameće potrebu za konkretnim praktičnim veštinama i znanjima. U tome dolazi do izražaja naš pristup stručnom usavršavanju i poštovanje zahteva dualnog obrazovanja. Na taj način obezbeđujemo punu poslovnu prohodnost za učenike stručnih profila, kao što su Pravni, Ekonomski i Turistički tehničar. Takođe, učenici koji se obrazuju u Opštoj gimnaziji uz prateći dopunski program obrazovanja, mogu steći široko opšte obrazovanje.

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM