Redovno i vanredno školovanje

Vanredno školovanje

POSLOVNI SEKRETAR specijalista V stepen

Poslovni sekretar koordinira i izvršava kancelarijske poslove. Svaka kompanija ima jednog ili više sekretara u zavisnosti od veličine same kompanije i obima posla. U srednjim i velikim kompanijama u zavisnosti od broja odeljenja ili broja rukovodilaca zavisi i broj sekretara. Radni zadaci sekretara razlikuju se u zavisnosti od tipa ustanove i delatnosti kojom se ustanova bavi. Nadležnosti sekretara se obično odredjuju unutar same kompanije shodno pravilnicima ustanovljenim u istoj.

 

Za više informacija pozovite broj za redovno školovanje.

Za više informacija pozovite broj za vanredno školovanje.

Za više informacija pošaljite e-mail našem rukovodstvu.