Finansijski tehničar

Finansijski tehničar je zanimanje koje od učenika zahteva osobine kao što su: odgovornost, tačnost, spremnost na timski rad, odgovornost.

Područje rada: ekonomija, pravo i administracija.

Trajanje školovanja: 4 godine.

Po završetku školovanja i sticanjem znanja finansijskog tehničara akcenat je na oblasti finansija, a to je finansijsko poslovanje, planiranje, analiza i kontrola, novčana sredstva i tokovi, hartije od vrednosti, bankarsko poslovanje, osiguranje. (smisao rečenice)

Stručne kvalifikacije:

  • Samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
  • Poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
  • Poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
  • Obračunavaju i knjiže amortizaciju;
  • Obavljaju različite administrativne poslove;
  • Evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
  • Obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
  • Poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
  • Arhiviraju dokumenta.

 

Opis poslova

Tokom školovanja finansijski tehničar se upoznaje sa ulogom i značajem monetarnih institucija, banaka i finansijskih tržišta. Obučavaju se za kontrolu finansijske dokumentacije. NJihov zadatak jeste i praćenje finansijskih kretanja u preduzeću, kao i ekonomično korišćenje tih sredstava. Izrađuju, analiziraju i interpretiraju finansijske izveštaje kao što su mesečni i godišnji finansijski planovi prihoda i rashoda. Prave planove i analize dinamike otplaćivanja kratkoročnih i dugoročnih pozajmica.

Finansijski tehničari učestvuju u projektovanju, dorađivanju i razvoju novih poslovnih informatičkih zakona, a radni zadaci, obaveze i odgovornosti finansijskog tehničara zavise od veličine organizacije u kojoj radi: što je organizacija veća, posao je sve specifičniji.Oni treba da imaju razvijene matematičke sposobnosti za brzu analizu i interpretaciju podataka.

Poželjne osobine

Od finansijskih tehničara se očekuje da budu sposobni za izlaganje finansijske informacije u govornom i pisanom obliku članovima upravljačke strukture, klijentima, investitorima i drugim korisnicima tih rezultata.Od njih se traži dobro pamćenje, saradnja sa kolegama i poslovnim partnerima i razvijene veštine pregovaranja.

Osposobnjavanje i zapošljavanje

Izučavajući opšteobrazovne predmete i ekonomske predmete stiču znanja o primenjenoj ekonomiji i ekonomiji kao teoriji, tako da uspešno nastavljaju školovanje na strukovno srodnim ili drugim fakultetima.

Kada završe srednju školu, finansijski tehničari imaju mogućnost da se zaposle u mnogim granama privrede, mada se uglavnom opredeljuju za banke, osiguravajuća društva i slično.

PREDMETI KOJI VAS OČEKUJU – Finansijski tehničar

 

Redni br. PREDMETI Nedeljni fond časova, nastava + vežbe 
I GODINA II GODINA III GODINA IV  GODINA
1.  Srpski jezik i književnost 3 3 3 3
2.  Strani jezik 3 3 3 3
3.  Istorija 2 2    
4.  Fizičko vaspitanje 2 2 2 2
5.  Matematika 3 3 3 3
6.  Računarstvo i informatika 2      
7.  Ekologija 2      
8.  Hemija 2      
9.  Sociologija     2  
10.  Osnovi ekonomije 2 2    
11.  Poslovna ekonomija 2 2    
12.  Računovodstvo 1+2 1+2 2+1  
13.  Savremena poslovna korespondencija 1+2 1+2    
14.  Statistika     2 2
15.  Bankarsko poslovanje     2 2
16.  Finansijsko poslovanje   1+1    
17.  Devizno i carinsko poslovanje       3
18.  Javne finansije     2 2
19.  Ekonomska geografija   2    
20.  Poslovna informatika    
21.  Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1 1
22.  Pravo     2 2
23. Osnove finansija   3    
24.  Poslovne finansije     2  
25.  Osiguranje       2

 

Za više informacija pozovite broj za redovno školovanje.

Za više informacija pozovite broj za vanredno školovanje.

Za više informacija pošaljite e-mail našem rukovodstvu.