Filološka gimnazija

Srednja škola „Dositej” upisuje u Filološku gimnaziju učenike koji žele da steknu šira znanja iz oblasti jezika, književnosti i kultura.

Pohađanjem ovog smera učenici stiču znanja o jezičkim i kulturnim specifičnostima srpskog jezika i stranih filologija. Kroz prktična vežbanja razvijaju se govorne kompetencije i komunikacijske veštine, usvaja vokabular i gramatika. Na taj način, učenici se osposoblјavaju da stečena znanja primene u naučnom i stručnom bavlјenju jezikom.

Kroz brojne vannastavne aktivnosti – lingvističke, literarne, dramske i druge sekcije – razvijaju se talenti učenika i podstiču na kreativno i literarno stvaralaštvo.

U Filološkoj gimnaziji nastava se odvija prema propisanom planu i programu za ovaj smer, uz podjedanko uvažavanje opšeobrazovnih predmeta (geografija, istorija, psihologija, matematika…) kako bi učenici stekli temelјno obrazovanje i  bili spremni za dalјa usavršavanja.

Za više informacija pozovite broj za redovno školovanje.

Za više informacija pozovite broj za vanredno školovanje.

Za više informacija pošaljite e-mail našem rukovodstvu.