Mehaničar termoenergetskih postrojenja

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala.

Trajanje školovanja: 3 godine.

Mehaničar termoenergetskih postrojenja se osposobljava da vrši tehnički pregled postrojenja, servis  postrojenja,   pregled  ispravnosti  rada,  rukovanje postrojenjima.

Mehaničari termoenergetskih postrojenja nadgledaju rad postrojenja za proizvodnju toplotne energije u toplanama, te prenos, distribuciju i potrošnju proizvedene energije. U svom radu nadgledaju instrumente koji prikazuju stanje pojedinih komponenti i faza procesa proizvodnje i distribucije, očitavaju brojila.

Mehaničari termoenergetskih postrojenja iz centralne kontolno-komandne sobe daljinski nadgledaju i upravljaju radom kotlova u termoelektranama. Mehaničari termoenergetskih postrojenja pokreću i priključuju u mrežu pojedine sisteme, kada potrebe za potrošnjom industrijskih potrošača porastu. U termoelektranama mehaničari nadgledaju gorionikete, temperaturu i piritisak vode u kotlu. Mehaničari u dispečerskim centrima nadgledaju prenos toplotne energije dalekovodnom mrežom do krajnjih potrošača. Isključuju i pojedine delove mreže u kojima je došlo do prekida ili preopterećenja, ako su uređaji zakazali zbog neke nepogode. Isključivanje i uključivanje pojedinih delova mreže vrše i za vreme remonta  mreže. Izveštavaju o uočenim nepravilnostima u radu postrojenja i o postupcima koje su preduzeli zbog njihovog otklanjanja, više puta u smeni telefonski podnose izeštaje operatorima u dispečerskim centrima.

Mehaničari termoenergetskih postrojenja u termoenergetskim objektima rade u jutarnjoj, popodnevnoj i noćnoj smeni, radnim danima i vikendima. Prilikom rada sede za komandnim stolom, te povremeno stoje ispred komandno kontrolne table. Rade u timu i usklađeno deluju sa svojim kolegama operatorima, posebno pri pokretanju i zaustavljanju kotla. Borave u klimatiziranim prostorijama i rade uz veštačko svetlo. Održavanje stalne budnosti izvor je psihičkog napora, posebno u noćnoj smeni.

Poslovi koji se obavljaju zahtevaju dobar vid. Takođe, poželjna je savesnost, preciznost i odgovornost na radu kao i poslovna komunikativnost.

 

Redni br.  PREDMETI Nedeljni fond časova, nastava + vežbe 
I GODINA II GODINA III GODINA
1.  Srpski jezik i književnost 3 2 2
2.  Strani jezik 2 2 2
3.  Ustav i prava građana     1
4.  Istorija 3    
5.  Geografija 2    
6.  Muzička umetnost   1  
7.  Likovna kultura   1  
8.  Fizičko vaspitanje 2 2 2
9.  Matematika 3 3 2
10.  Računarstvo i informatika    
11.  Ekologija i zaštita životne sredine 1    
12.  Hemija i mašinski materijali 2    
13.  Tehnička fizika 2    
14. Tehničko crtanje    
15.  Mehanika 3    
16.  Osnove elektrotehnike   2  
17.  Mašinski elementi   2 2
18.  Tehnologija obrade   2  
19.  Organizacija rada     2
20.  Osnove energetike   2  
21.  Termodinamika I hidraulika   2  
22.  Osnove tehnike merenja i automatizacije   2  
23.  Termoenergetska postrojenja   2 4
24.  Praktična nastava 4 7 14
25.  Građansko vaspitanje/Verska nastava 1 1 1

 

Na kraju treće godine održava se 60 časova blok nastave.

Za više informacija pozovite broj za vanredno školovanje.

Za više informacija pošaljite e-mail našem rukovodstvu.