O nama

[ultimate_spacer height=”15″]

Misija škole

Misija naše škole je da očuvamo duh i tradiciju škole, stručnu zastupljenost i kvalitet nastave, kao i da održimo toleranciju i saradničke odnose među učenicima, nastavnicima i roditeljima. Cilj nam je da zajedničkim radom kroz multidisciplinarne timove i individualni pristup u nastavi pronađemo i primenimo najbolje metodičke postavke za svakog našeg učenika pojedinačno i time obezbedimo da svaki učenik maksimalno razvije i ostvari sopstvene potencijale, kako u profesiji za koju se priprema, tako i u životu. Želimo školu primerenu svetskim standardima, školu u kojoj se poštuju individualne sposobnosti i različitosti.

S obzirom na to da Srednja škola „Dositej” pruža mogućnost pohađanja velikog broja različitih obrazovnih profila svima koji žele da steknu kvalitetno znanje u struci i zaposle se, a da pri tome budu pripremljeni za nastavak uspešnog školovanja. Misija naše škole je kontinuirano obrazovanje u obrazovnom sistemu „Dositej”.


Vizija škole

Želimo da postanemo škola koja priprema učenike za kvalitetniji i sadržajno bogatiji život, usmereni smo ka očuvanju i daljem podizanju kvaliteta nastave uz korišćenje novih oblika rada u cilju sticanja znanja na zanimljiviji i kreativniji način.

Škola mora da bude mesto gde će se deca susresti sa najsavremenijim tehnologijama i interaktivnim metodama učenja i samo na taj način će biti obezbeđena kvalitetna i interesantna nastava, delovaće motivišuće i inspirativno.

Tolerantni i demokratski odnosi između nastavnika i učenika, te među samim nastavnicima su, takođe, deo vizije naše škole, jer se čini da samo taj preduslov omogućuje  iskazivanje i razvoj učeničkog potencijala.

Svesni smo da ovakva vizija postaje stvarnost samo ukoliko odgovornost za njenu realizaciju jednako preuzmu profesori, direktor i stručni saradnici, učenici i roditelji.

Nakon zavšene Srednje škole „Dositej” naši učenici stiču sveobuhvatna znanja što im omogućava bolju prohodnost na Visoku školu akademskih studija „Dositej”.


SAVREMENA ORGANIZACIJA NASTAVE

Srednja škola „Dositej” raspolaže savremenim nastavnim sredstvima, materijalom i opremom, tako da  organizuje nastavu baziranu na modernim principima i na dinamičan način. To omogućava da se učenici kroz grupni i individualni rad osposobe za praktičnu primenu znanja, ali i za dalje obrazovanje na kvalitetnim visokoškolskim institucijama.

Evropski i svetski obrazovni standardi podrazumevaju aktivnu ulogu učenika u nastavnom procesu i primenu savremenih informacionih tehnologija. Zato je opredeljenje Srednje škole „Dositej” da se teorijska nastava i vežbe realizuju tako da učenici mogu  da se uključe u dinamične razvojne tokove, kojima se odlikuju savremeni poslovni odnosi. U tom cilju nastavna tehnologija omogućava učenicima da uz pomoć i koordinaciju nastavnika, apstraktne pojmove pretoče u stvarne poslovne i životne primere. Na taj način, putem studije slučaja, stiču se znanja i veštine koja su primenjiva u praksi.

 

REALIZACIJA PLANOVA I PROGRAMA

Realizacija  planova  i programa, koji zadovoljavaju potrebe za životnim veštinama učenika, zasniva se na:

 • Programima obrazovanja, nastave i učenja koji omogućavaju individualan pristup učenju i uvažavaju razvojne potencijale i mogućnosti učenika;
 • Uspostavljanju funkcionalne veze između sadržaja obaveznih predmeta, kako bi se omogućilo uspešno sticanje stručnih znanja kompentencija i veština;
 • Prilagođavanju organizacije nastave i uslova rada u školi;
 • Razvoju  partnerstva putem programskog i organizacionog povezivanja srednjih škola sa kompanijama, tržištem rada i lokalnom zajednicom;
 • Kroz različite organizacione oblike nastave (teorijsku nastavu, vežbe, praktičan rad i nastavu u bloku);
 • Modernizovanjem školske infrastrukture i unapređenjem uslova za rad i učenje.

S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenja zapošljivosti, učenici će biti osposobljeni za:

 • Nastavak daljeg školovanja;
 • Primenu teorijskih znanja u praksi;
 • Efikasan timski rad;
 • Preuzimanje odgovornosti za učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • Blagovremeno reagovanje na promenu u okruženju;
 • Prepoznavanje poslovnih mogućnosti;
 • Upotrebu digitalne tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

 


 

O akdemiji “Dositej”

Akademiju „Dositej” čine više obrazovnih ustanova:  Srednja škola „Dositej”;  Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije; Visoka brodarska škola akademskih studija Beograd; Srednja medicinska škola; Visoka škola akademskih studija „Dositej”. Akademija „Dositej” razvija i reformiše  nastavne planove i studijske programe prateći duh vremena. Akademija ima kvalitetan nastavni kadar sa bogatim iskustvom i kapacitetima za obavljanje obrazovnog procesa. Među brojnim prednostima našeg sistema izdvajamo potpunu posvećenost učenicima, kao i dostupnost profesora, psihologa i pedagoga. U našoj delatnosti je i organizacija pripreme za sticanje međunarodno priznatih sertifikata. Posebno izdvajamo činjenicu da u Akademiji „Dositej” imamo posebne uslove  školovanja profesionalnih sportista, konsultacije i saradnju sa sportistima u skladu sa njihovim obavezama i potrebama. Od drugih obrazovnih ustanova izdvaja nas mogućnost rada u malim grupama, tj. mentorski rad, kao i stipendiranje najboljih učenika, odnosno studenata. Dajemo mogućnost redovnog i vanrednog školovanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, kao i nostrifikacije diploma.

Srednja škola „Dositej” nudi sledeće obrazovne profile:

 • Opšta gimnazija;
 • Ekonomski tehničar;
 • Filološka gimnazija;
 • Gimnazija društveno – jezičkog smera;
 • Turističko – hotelijerski tehničar;
 • Pravni tehničar;
 • Finansijski tehničar;
 • Trgovinski tehničar;
 • Trgovac;
 • Mašinski tehničar;
 • Brodomašinski tehničar;
 • Mašinbravar;
 • Tehničar optike;
 • Mehaničar termoenergetskih postrojenja;
 • Mehaničar alatnih mašina – specijalista V;
 • Optometrista – specijalista V;
 • Mehaničar termoenergetskih postrojenja – specijalista V;
 • Nautički tehničar;
 • Elektrotehničar energetike;
 • Elektromonter mreža i postrojenja;
 • Elektroenergetičar za mreže i postrojenja – specijalista V;
 • Tehničar za kompjuterski upravljive mašine – specijalista V.

 U ,,Srednjoj medicinskoj školi” učenici mogu pohađati sledeće obrazovne profile:

 • Medicinska sestra tehničar;
 • Medicinska sestra vaspitač;
 • Laboratorijski tehničar;
 • Farmaceutski tehničar;
 • Fizioterapeutski tehničar;
 • Stomatološka sestra tehničar;
 • Zubni tehničar;
 • Maser;
 • Zdravstveni negovatelj.

Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije nudi mogućnost pohađanja nastave na sledećim obrazovnim profilima:

 • Likovni tehničar;
 • Tehničar dizajna i tekstila;
 • Tehničar dizajna grafike;
 • Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda.

  Visoka škola akademskih studija „Dositej”:

 • Diplomirani ekonomista;
 • Master ekonomista.

Nakon završetka Visoke škole akademskih studija „Dositej”, u trajanju od četiri godine akademskih studija, stičete zvanje diplomiranog ekonomiste, a nakon master studija, u trajanju od jedne godine, stičete zvanje master ekonomiste.

Pozivamo Vas da nas posetite kako biste se upoznali sa našim obrazovnim ustanovama. Organizovali bismo sastanak na kome biste dobili sve potrebne informacije.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon 011/323-55-00, kao i na mejl adrese: ssdositej@yahoo.com  I ssdositej@gmail.com.


Organizacija rada u Dositeju

U SREDNJOJ ŠKOLI „DOSITEJ” nastava se izvodi u jednoj smeni, sa početkom u 09:00, a radni dan se završava najkasnije u 17:00 časova. Obavezna, redovna nastava, koja obuhvata maksimalno sedam školskih časova dnevno, traje od 09:00 do 15:00 časova.

Čas Početak časa Kraj časa Odmor
I čas 09:00 09:45 09:45 – 09:50
II čas 09:50 10:35 10:35 – 10:40
III čas 10:40 11:25 11:25 – 11:45
IV čas 11:45 12:30 12:30 – 12:35
V čas 12:35 13:20 13:20 – 13:25
VI čas 13:25 14:10 14:10 – 14:15
VII čas 14:15 15:00  

Period od 15:00 do 17:00 časova, predviđen je za fakultativnu nastavu, dodatne i vannastavne aktivnosti učenika, u kojima se realizuju časovi učenja, dodatnog usavršavanja, školskih sekcija ili dopunska nastava, individualni rad i drugo.

Cilj SREDNJE ŠKOLE „DOSITEJ” je da omogući učenicima da u produženom boravku, prvenstveno završe dnevne domaće zadatke, uz usmeravanja i pomoć nastavnika prevaziđu poteškoće u učenju, razviju radne navike i deo svog slobodnog vremena provedu na kvalitetan i angažovan način. Time, roditelji mogu prepustiti brigu o školskim obavezama i napredovanju u učenju svoje dece nama. Roditelji mogu biti sigurni da će njihova deca, uz stručni kadar SREDNJE ŠKOLE „DOSITEJ” imati podršku i podsticaj da uče, stvaraju i napreduju u sigurnom prostoru i radnoj atmosferi.

REDOVNO ŠKOLOVANJE

VANREDNO ŠKOLOVANJE

PIŠITE NAM